Welcome To Juson Ceramics Korea
CHINA
Ø4㎜ ~ Ø80㎜
25kg bag on pallet
세라믹 원료 및 비금속광물의 정밀 분쇄
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1803호 (구 주소표기: 경기도 용인시 기흥구 영덕동 1029 유-타워 1803호 (446-982)
Mail to : jusontech@kita.net Tel : (031) 212-8282 Fax : (031)211-7997
Copyright(C) Juson Tech Co.Ltd All Rights Reserved